Katar gıda ürünleri ithalatında başlatılan beyan uygulamasının iptali

26 Mart 2020

Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı; koronavirüsü salgını kapsamında gıda güvenliğinin sağlanması çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda, 25 Mart 2020 tarihinden sonra yapılacak gıda ürünleri sevkiyatında söz konusu ürünlere herhangi bir şekilde korona virüsü bulaşmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığına ilişkin bir beyanın ihracatçı ülkenin ilgili otoriteleri, ihracatçı ya da taşıyıcı firma tarafından hazırlanarak ithalat aşamasında sunulması gerektiğini bildirmiştir.
 
İlgili Kurum bu sefer, 26.3.2020 tarihinde yaptığı bildirim ile, yukarıda bahsedilen beyan uygulamasının ikinci bir bilgilendirmeye kadar durdurulduğu belirtmiştir. Diğer taraftan, ilerleyen dönemde Bakanlıklarının; uluslararası anlaşma hükümlerine uygunluğu teyit edilmeksizin yeni bir uygulama başlatmayacağını bildirmiştir.
 
Katar Sağlık Bakanlığı tarafından Müşavirliğimize iletilen yeni Genelge aşağıda sunulmaktadır.