Kosova Ekonomisi 2020'de Yüzde 5 Küçülecek, 2021'de Yüzde 4 Büyüyecek

01 Ekim 2020

Kosova Ekonomisi 2020'de Yüzde 5 Küçülecek, 2021'de Yüzde 4 Büyüyecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kosova hakkındaki yıllık yayınına göre, ekonomi bu yıl yüzde 5 küçülecek ve önümüzdeki yıl yüzde 4 büyüyecek. EBRD, "Bölgesel Ekonomik Görünüm: COVID-19 - Erken Bozulma Değerlendirmeleri, Belirsiz Görünüm" raporunda, ekonomik yavaşlamanın temel olarak azalan yatırımdan kaynaklandığını belirtmektedir.
Rapora göre: mal ihracatı, büyük ölçüde artan baz metal ve kimyasal ürün ihracatına bağlı olarak yıllık yüzde 20 artarak şaşırtıcı derecede iyi performans göstermiştir. Benzer şekilde, işçi döviz girişi 2020'nin ilk yedi ayında yıldan yıla yüzde 10'luk bir artışla güçlü kalmıştır. İşsizlik oranı 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 25'e düştü, ancak o zamandan beri artmış olabilir. Nisan 2020'de Hükümet, istihdamı, belediyeleri ve bireyleri destekleyen bir Acil Durum Paketini onayladı. Yeni hükümet Haziran ayında, ayrıca 2020-2023 dönemini kapsayan ve finansmana erişimi kolaylaştırmayı, vergi yükünü azaltmayı, istihdamı, tarımı ve kamu kuruluşlarını desteklemeyi amaçlayan Ekonomik Toparlanma Paketini onayladı. Son olarak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, diğer risklerin kamu yatırım yönetiminde devam eden zayıflıklar ve yavaş ekonomik toparlanma ile ilişkili olduğunu yazmakadır.
Rapora göre ayrıca, Batı Balkanlar'dan Arnavutluk ve Karadağ'ın yüzde 9'luk en büyük ekonomik gerilemeye sahip olması bekleniyor. Sırbistan'ın yüzde 3,5 daralma ile krizden daha az zarar görmesi beklenirken, Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek yüzde 5 düşüş görecek.
 
Kaynak:          Telegrafi haber sitesi https://telegrafi.com/ndikimi-i-pandemise-covid-19-berzh-ekonomia-e-kosoves-do-te-bie-per-5-per-qind-per-vitin-2020-rritet-me-4-per-qind-per-vitin-2021/
Yayımlayan:   Priştine Ticaret Müşavirliği