Kosova Ekonomisi, Dünya Bankası’na Göre 2021 Yılında %3,7 Büyüyecek.

09 Haziran 2021

Kosova Ekonomisi, Dünya Bankası’na Göre 2021 Yılında %3,7 Büyüyecek.

Dünya Bankası’nın son tahminlerine göre, Kosova ekonomisinin 2020 yılında Covid-19’dan kaynaklı yaşanan ciddi daralmanın ardından 2021 yılında %3,7 büyüyeceği öngörülmektedir. Dünya Bankası çalışmasına göre, Covid-19’un olumsuz etkileri, ekonomileri üretimden çok özellikle ticarete, turizme ve finansal faaliyetlere bağımlı olan Kosova, Karadağ ve Hırvatistan gibi ülkelerde daha çok hissedilmiştir. 

Yayımlayan: Priştine Ticaret Müşavirliği
Kaynak: Telegrafi Haber Sitesi; https://telegrafi.com/banka-boterore-rritja-ekonomike-ne-kosove-per-vitin-2020-pritet-te-jete-3-7-per-qind/