Kosova’nın Yeni Covid 19 Önlemleri Onaylandı

07 Nisan 2021

Kosova’nın Yeni Covid 19 Önlemleri Onaylandı

Kosova Hükümeti, COVID-19'un yayılmasını önlemek için 7 Nisan’dan 18 Nisan tarihine kadar uygulanmak üzere yeni tedbirleri onayladı.

  • Vatandaşların hareket saatleri kısıtlandı, alışveriş merkezleri kapandı ve gastronomi sektörünün yalnızca sipariş usulü ile çalışmasına izin verildi.
  • Kosova Cumhuriyeti sınırları içinde vatandaşların 22:00 - 05:00 saatleri arasında dışarıya çıkması yasaklandı.
 
Diğer taraftan, Kosova Cumhuriyeti'nin tüm bölgesinde uygulanmak üzere aşağıdaki önlemler de alınmıştır:
Kosova vatandaşları ve yabancıların (karşılıklık esası) ülkeye girişleri hakkında:
  • Resmi ECDC listesine göre yüksek riskli ülkelerden gelen, Kosova'da geçici veya kalıcı oturma izni olanlar da dâhil olmak üzere, Kosova'ya giren yabancı vatandaşların son 72 saat içinde COVID-19 için negatif RT-PCR testi ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Yukarıdaki maddenin istisnaları şunlardır:
  • Yabancı uyrukluların yalnızca RKS bölgesinden geçeceklerine ve girişten sonra 3 saat içinde RKS bölgesini terk edeceklerine ilişkin bir beyanname imzalayacaklarını dikkate alarak, Adem Yaşari Uluslararası Havalimanı veya karayolları üzerinden giriş yaptıklarında negatif RT-PCR test sertifikasına sahip olmaları gerekmez.
  • Uluslararası taşıma protokolüne uyulması koşuluyla, profesyonel taşıyıcıların (sürücülerin) negatif bir PCR test sertifikasına sahip olması gerekli değildir.
  • Otobüs veya normal uluslararası transit hat ile organize taşımacılık için ülkeye giriş yapanların, 5 saat içinde RKS bölgesinden ayrılacağına dair bir beyan imzalamaları şartıyla, negatif bir RT-PCR testi sunmaları gerekli değildir.
  • Kosova'ya akredite olan yabancı diplomatların ve onların aile üyelerinin negatif bir RT-PCR test sertifikası sunmalarına gerek yoktur.

Tüm Kosova vatandaşları (başka ülkede kalıcı oturma izni olanlar dahil), RKS'ye girmeden en geç 72 saat önce yapılan negatif RT-PCR testi için bir sertifika sunmalıdır. Sunmamaları halinde 7 gün boyunca kendilerini izole etmek zorunda kalacaklar.

Yukarıdaki maddenin istisnası, son 24 saat içinde Kosova'dan çıkan Kosova vatandaşlarıdır (başka bir ülkede ikamet edenler dâhil).

Kaynak:        Kosova Başbakanlık Ofisi haber sitesi https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2021/04/Vendim-i-Mbledhjes-se-5-te-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves.pdf
Yayımlayan: Priştine Ticaret Müşavirliği