Kosova’da Ekonomik Toparlanma Yasası Onaylandı

09 Aralık 2020

Kosova’da Ekonomik Toparlanma Yasası Onaylandı
 
Kosova Meclisi’nde, 4 Aralık 2020 tarihinde onaylanan Ekonomik Toparlanma Yasasına ilişkin tasarı, 5 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Vekili Vjosa Osmani tarafından imzalanmıştır. Yasa, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
 
Ekonomik Toparlanma Yasası, COVID-19 salgınının neden olduğu olumsuz etkilerden sonra ekonomiyi iyileştirmek için var olan bazı yasalara ilişkin ilaveleri veya geçici değişiklikleri içermektedir. Yasanın bazı hükümleri 2028 yılına kadar geçerli kalacak olup yasanın kendisi ise, 31 Aralık 2021 tarihinde geçerliliğini yitirecektir. Ekonomik Toparlanma Yasası ile uygulanacak doğrudan mali destek paketinin büyüklüğünün yaklaşık 365 milyon Avro olacağı ifade edilmiştir. Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, mali paket ile birlikte Ekonomik Toparlanma Yasasının ekonomiye yaklaşık 600 milyon Avro’luk bir etkisinin olacağını ifade etmiştir.
 
Ayrıca, Ekonomik Toparlanma Yasası ile Kosova vatandaşları isteğe bağlı olarak Kosova Emeklilik Tasarruf Fonu’nda (TRUST) biriken emeklilik tasarruflarının 10%’nunu 65 yaşını beklemeden 4 ay içerisinde geri alabileceklerdir. Yasaya göre,  Eylül 2020'ye kadar istihdam edilen, ancak COVID -19 salgını nedeniyle işten çıkarılarak Ekim 2020'den itibaren işsiz kalan özel sektör çalışanları, hükümet tarafından en az üç ila dört ay süreyle maaş alabileceklerdir.
 
Ekonomik Toparlanma Yasası bir dizi kolaylaştırma tedbirini içermektedir. Yasa ile COVID-19 salgını nedeniyle faaliyet göstermekte güçlük çeken işletmelere doğrudan mali yardım amacıyla 200 milyon Avro tutarında bir hibe fonu kurulması; yurt dışına ihraç edilip edilmediğine bakılmaksızın Kosovalı işletmeler tarafından üretilen hammaddelerin KDV’den muaf tutulması; var olan Kredi Garanti Fonu’nun kredilere vereceği garanti oranının yükseltilmesi; vergi ödemelerinin 2 yıl ertelenebilmesi ve işletmelerin ödeyemedikleri eski vergi borçları için 2021 yılının birinci çeyreğinde ödeme yapmaları halinde gecikmeden kaynaklı ceza tutarlarının silinmesi planlanmaktadır.
 
Kaynak:          Lajmi.net haber sitesi https://lajmi.net/miratohet-ligji-per-rimekembje-ekonomike/
Yayımlayan:   Priştine Ticaret Müşavirliği