Kosova’nın Kamu Borcu Son Üç Ayda 1.3 Milyar Euro’ya Ulaştı.

28 Aralık 2020

Kosova’nın Kamu Borcu Son Üç Ayda 1.3 Milyar Euro’ya Ulaştı.
 
Covid-19 salgınının Kosova ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi sonucu Kosova'nın kamu borcu büyümeye devam ediyor ve önümüzdeki aylarda da büyüyeceği öngörülüyor. 2020 yılının son çeyreğinde ülkenin kamu borcu 2019 yılına göre yüzde 1,12 artarak 1,3 milyar Avro’ya ulaştı. Diğer taraftan, Kosova Merkez Bankasına göre kamu dış borcunun toplam kamu borcu içindeki payı 2019'un 3. çeyreğindeki yüzde 34,2'den yüzde 30,4'e gerilemiştir. Kosova Merkez Bankasının değerlendirmesine göre, Kosova'da kanunla sağlanan kamu borcu eşiği GSYİH’nun yüzde 40'ı kadardır ve dolayısıyla yüzde 19,9'luk kamu borcu seviyesi, Kosova'yı bölge ülkelerine göre en düşük kamu borcu oranına sahip ülke konumunda tutmaktadır.
 
 
Kaynak           :Reporteri Haber Sitesi; https://reporteri.net/ekonomi/borxhi-publik-i-kosoves-arrin-ne-1-3-miliard-euro-ne-tremujorin-e-fundit/
Yayımlayan    :Priştine Ticaret Müşavirliği