Halkbank A.D. Üsküp sermaye artışı yaptı.

28 Ağustos 2018

Halkbank A.D. Üsküp, 2018 yılı içerisinde yeni hisse arzı yoluyla toplam iki sermaye artışı gerçekleştirmiştir. Birinci hisse arzı 28 Haziran tarihinde tamamlanmış ve sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin katıldığı işlemde yaklaşık 10 milyon Avro (615.000.000,00 MKD) tutarındaki 61.500 adet hissenin tamamı Halkbank Türkiye tarafından satın alınmıştır. Bu işlem ile Banka sermayesi yaklaşık 59 milyon EUR’dan 69 milyon EUR’a (4.248.180.000 MKD) çıkmıştır. İkinci sermaye artışı 20 Ağustos tarihinde tamamlanmıştır. Halkbank A.D. Skopje’nin 2012, 2016 ve 2017 yıllarına ait birikmiş karları Genel Kurul Kararı ile hissedarlara bedelsiz hisse olarak dağıtılması kararı alınmıştır. Alınan karar çerçevesinde toplam tutarı yaklaşık 15,2 milyon EUR olan 93.312 adet hisse ihraç edilmiş ve bu işlem Menkul Kıymetler Borsasında kaydedilerek tamamlanmıştır. İşlem sonucunda 69 milyon EUR olan sermaye 84,2 milyon EUR’a (5.181.300.000 MKD) çıkmıştır. Merkez Bankası metodolojisine göre Halkbank A.D. Skopje “büyük bankalar” ve “sistematik öneme sahip bankalar” gruplarında yer almaktadır. Halkbank A.D. Üsküp, halihazırda Makedonya'nın dördüncü büyük bankası konumundadır.

 

Kaynak: Üsküp Ticaret Müşavirliği