Mısır'ın Dünya Bankası İş Yapma 2020 Raporundaki sıralaması yükseldi

25 Ekim 2019

Mısır Dünya Bankası'nın 2020 yılı İş Yapma Raporu'nda 6 sıra yükseldi

Dünya Bankası İş Yapma 2020 Raporu'nun son sayısında Mısır'ın sıralaması altı sıra yükselmiştir.
 
Raporda, Mısır’ın hayata geçirdiği reformların yatırım ortamını geliştirdiğini ve şirket kurulumu da dahil olmak üzere dört temel alanda prosedürleri kolaylaştırdığını kaydetmiş, genel anlamda ise 19 kalemde gelişme sağlandığı belirtmiştir.
 
Rapora göre Mısır, elektrik fiyatlarındaki şeffaflığın yanı sıra, elektrik altyapısındaki ve elektrik dağıtımındaki iyileştirmeler de dahil olmak üzere kayda değer reformları nedeniyle elektriğe ulaşma endeksinde de altı sıra ilerleme kaydetmiş, ayrıca, yeni yasalar ve yönetmelikler sayesinde küçük yatırımcıların korunmasında ise 15 sıra ilerlemiştir.
 
Raporda, Mısır’ın, katma değer ve gelir vergisi kredilerinin uygulanması, ödemelerin elektronik olarak ödenmesi ve sistemin uygulanması konusunda benimsemiş olduğu yeni elektronik sistem nedeniyle vergi ödemelerinde de geçen yıla kıyasla üç kademe iyileşme kaydedildiği ifade edilmiş, yeni elektronik sistemin yatırımcıların vergi sistemi ile münasebetlerini kolaylaştırdığı belirtilmiştir.
 
Ayrıca Rapor, gerçekleştirilen reform sayısıyla ilgili olarak da, Mısır'ı dünyanın en iyi 25 ülkesi arasında konumlandırmıştır.

Kaynak:Mısır Basını
Yayımlayan: Kahire Ticaret Müşavirliği