Portekiz ekonomisi 2018 yılı ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü.

14 Ağustos 2018

Portekiz Ulusal İstatistik Kurumu (INE) tarafından açıklanan ön verilere göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde Portekiz’in GSYİH’sı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 artmıştır. İlk çeyrek büyüme oranı %2,1 seviyesindedir.

İç talep özel tüketimdeki hızlanmaya bağlı olarak büyümeye daha pozitif bir katkı sağlarken, net dış talebin büyümeye katkısı bir önceki çeyrekle benzer şekilde negatif olmuştur.

2018 yılının ilk çeyreğine göre GSYİH reel olarak %0,5 artış göstermiştir. Ulusal hesaplara ilişkin detaylı veriler Ağustos ayı sonunda açıklanacaktır.

Kaynak: INE

Yayımlayan: Lizbon Ticaret Müşavirliği