Portekiz'in 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi dış ticaret verileri

13 Ağustos 2018

Portekiz Ulusal İstatistik Kurumu (INE) tarafından açıklanan geçici mal ticareti verilerine göre, 2018 yılı ilk altı ayında Portekiz’in ihracatı %6,6 artışla 29,5 milyar Avro, ithalatı %8,8 artışla 37,2 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, dış ticaret açığı %18,1 artmış olup, 7,6 milyar Avro seviyesine yükselmiştir.

AB ülkeleri toplam ihracat içinde %76,5, toplam ithalat içinde %76 oranında paya sahiptir. AB ülkelerine ihracat %9,5 artarken, üçüncü ülkelere ihracat %1,7 azalmıştır. AB ülkelerinden yapılan ithalat %9, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat %8,2 artmıştır.

İhracatta ilk 5 ülke sırasıyla İspanya (%25,4), Fransa (%13,1), Almanya (%11,8), Birleşik Krallık (%6,3) ve ABD (%5)’dir. Portekiz’i n ithalatında ilk 5 tedarikçi ülke İspanya (%31,2), Almanya (%14), Fransa (%7,8), İtalya (%5,4) ve Hollanda (%5,2)’dir

Portekiz’in ihracatında ilk sırada yer alan ilk 5 ürün grubu fasıllar itibarıyle motorlu taşıtlar ile aksam ve parçaları (%14,2), elektrikli makine ve cihazlar (%8,3), mineral yakıtlar ve yağlar (%7,4), makine ve kazanlar (%6,1),  plastik ürünler (%5,3)’dür.

Portekiz’in ithalatında ilk sırada yer alan ilk 5 ürün grubu motorlu taşıtlar ile aksam ve parçaları (%13,1), mineral yakıtlar ve yağlar (%12), makine ve kazanlar (%9), elektrikli makine ve cihazlar (%8,2), plastik ürünler (%4,9)’dur.

INE verilerine göre, ülkemiz Portekiz’in ihracatında %0,7 pay ile 18 inci sırada; ithalatında %1,2 pay ile 13 üncü sırada bulunmaktadır. Bu dönemde, Portekiz’in ülkemize ihracatı %3,9 azalarak 202,5 milyon Avro, ülkemizden ithalatı ise %19,4 artışla 439,9 milyon Avro seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde ülkemiz Portekiz karşısında yaklaşık 237,4 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: AICEP, INE

Yayınlayan: Lizbon Ticaret Müşavirliği