Romanya devlet stratejisi ve tahmin komisyonu 2021-2022 yılında Romanya'da orta vadeli ekonomi görünümünü revize ett.

06 Mayıs 2021

Romanya'nın Devlet Stratejisi ve Tahmin Komisyonu (CNSP), 2021-2022'de biraz daha hızlı ekonomik iyileşme öngörerek orta vadeli ekonomik senaryosunu revize etti.Böylelikle CNSP, bu yıl için GSYİH büyüme tahminini kış tahminine göre % 4,3'ten % 5'e yükseltti. Mali Konsey başkanı Daniel Daianu % 5-6'lık bir büyüme oranına işaret etti ve Uluslararası Para Fonu (IMF)'da bu yıl Romanya'da % 6'lık bir ekonomik büyümenin mümkün olabileceğini vurguladı.


KAYNAK: BÜKREŞ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ