Romanya'nın ticaret dengesi ve ithalat-ihracat rakamları

15 Ocak 2021

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INS) verilerine göre Romanya'nın ticaret dengesi açığı (FOB / CIF) 2020'nin ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 908,7 milyon Euro (% 5,85) artarak 11 Ocak 2021 tarihinde 16.433 milyar euro değerinde gerçekleşmiştir. 1 Ocak - 30 Kasım 2020 arasında, FOB ihracatı 57.102 milyar Euro, CIF ithalatı ise 73.536 milyar Euro’dur. 2019 yılının aynı dönemine göre ihracat % 11, ithalat ise % 7,7 düşmüştür. INS'ye göre, Kasım 2020'de FOB ihracatı 6,029 milyar Euro, CIF ithalatı ise 7,603 milyar Euro olarak gerçekleşmiş olup, 1,573 milyar Euro’luk bir açık ortaya çıkmıştır. Kasım 2019 ile karşılaştırıldığında Ekim 2020'de ihracat % 0,6, ithalat ise % 1,5 artmıştır. 1 Ocak - 30 Kasım 2020 döneminde ise, ihracat ve ithalat yapısındaki önemli paylar ürün gruplarına göre: makine, nakliye ekipmanları (ihracat % 48,4 ve ithalat % 37) ve diğer mamul ürünler  (% 30,4 ihracat ve ithalat) olarak belirtilmiştir. Ayrıca, bir önceki yılın ilk 11 ayında, AB içi mal ticaretinin değeri, sevkiyatlarda 42.235 milyar euro ve girişlerde 54.120 milyar euro olup, toplam ihracatın % 74'ünü ve toplam ithalatın% 73.6'sını temsil etmektedir.  Aynı dönemde incelenen AB dışı mal ticaretinin değeri, sırasıyla ihracatta 14.867 milyar euro, ithalatta  19.415 milyar euro, toplam ihracatın% 26'sına ve toplam ithalatın% 26.4'üne denk gelmektedir.


KAYNAK : BÜKREŞ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ