Romanya ekonomisi 3,çeyrekte %6 oranında daralmıştır.

13 Kasım 2020

Romanya ekonomisi 3. çeyrekte %6 oranında daralmıştır.

Romanya İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Romanya ekonomisi 2020 yılının 3 çeyreğinde %6 oranında daralmış olup; 2. çeyreğe kıyasla %5,6'lık bir büyüme göstermiştir.Romanya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre reel olarak %5,6 oranında yükselmiştir.