Romanya Gıda ve Alkolsüz İçecek Harcamalarında AB Birincisi

05 Aralık 2018

Eurostat verilerine göre 2017 yılında Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının toplam hane halkı harcamasındaki payına göre en yüksek oran %27,8 ile Romanya'da kaydedilmiştir.

2017 yılında Avrupa Birliğinde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının toplam harcamalardaki payı ortalama %12,2 olarak gerçekleşmiş ve konut-su-elektrik-yakıt harcamalarının ardından hanehalkının en fazla harcama yaptığı ikinci grubu oluşturmuştur.

Romanya'yı Litvanya (%21,6) ve Estonya (%20,3) takip ederken, en düşük oranlar İngiltere (%8,2), Lüksemburg (%8,9) ve İrlanda'da ((%9,2) kaydedilmiştir.

Kaynak: www.romaniajournal.ro
Yayınlayan: Bükreş Ticaret Müşavirliği