Romanya'nın Bütçe Açığı 2017'nin 3 Katına Çıktı

03 Aralık 2018

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018 yılının ilk 10 aylık döneminde konsolide kamu bütçesi açığının GSYİH'nın %2'sine tekabül ettiği ve söz konusu oranın 2017 yılının aynı döneminde %0,77 oranında gerçekleştiği belirtilmiştir.

Konsolide kamu bütçesinde gelirler geçen yılın aynı dönemine göre %11,8 oranında artarak 232.2 milyar RON (GSYİH'nın %24,5'i) ve harcamalar %18,89 oranında artarak 253.2 milyar RON olarak gerçekleşmiştir.

Gelirler kaleminde en yüksek artış sigorta katkı paylarında olurken, harcamalarda personel giderleri ilk sırada yer almıştır. 

Anılan dönemde yapılan yatırım harcamaları ise %40,2 oranında artarak GSYİH'nın %1,7'si seviyesine ulaşmıştır.

Kaynak: www.romaniajournal.ro
Yayınlayan: Bükreş Ticaret Müşavirliği