Avrasya Ekonomik Birliğinde Şeker İthalatına Yönelik Tarife Kontenjanı Açıldı

26 Nisan 2021

Avrasya Ekonomik Komisyonu tarafından, 15 Mayıs - 30 Eylül 2021 döneminde gerçekleştirilecek şeker ithalatında ülke bazında tarife kontenjanı uygulanmasına yönelik bir düzenlemeye gidilmiş bulunulmaktadır.

Bu kapsamda; anılan dönemde Rusya Federasyonu için 350 bin ton, Kazakistan için 134,4 bin ton, Kırgızistan için ise 40 bin tona kadarki şeker ithalatında gümrük vergisi %0 olarak uygulanacaktır.