Rusya Federasyonu’nda 2021 Yılının İlk Çeyreğinde Cari Fazla 16,8 Milyar Dolar Seviyesinde Gerçekleşti

15 Nisan 2021

Rusya Merkez Bankasının geçici verilerine göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde cari işlemler dengesi 16,8 milyar dolar fazla vermiş bulunmaktadır. Ancak, cari fazladaki söz konusu gerçekleşme, 2020 yılının aynı dönemine göre yaklaşık üçte birlik bir düşüşe işaret etmektedir.

2021 yılının aynı döneminde dış ticaret fazlası ise, ihracat artışının ithalattaki yüksek oranlı artışın gerisinde kalması sonucu %26,3 oranında azalarak 24,4 milyar dolar seviyesine gerilemiştir.

Diğer taraftan, 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla Merkez Bankası nakit döviz rezervlerinde 3,7 milyar dolarlık bir artış tezahür etmiştir.