Rusya Federasyonu’nda, 2019 Yılının İlk Çeyreğindeki Asgari Geçim Tutarı, Asgari Ücret ve Yoksul Sayısı Açıklandı

06 Ağustos 2019
Rusya Federasyonu’nda, 2019 Yılının İlk Çeyreğindeki Asgari Geçim Tutarı, Asgari Ücret ve Yoksul Sayısı Açıklandı
 
24 Ekim 1997 tarihli ve 134-FZ sayılı Rusya Federasyonu’ndaki Asgari Geçim Tutarı hakkında Federal Kanunun 7. maddesi uyarınca (28 Aralık 2017 tarihli 421-FZ sayılı Federal Kanunun redaksiyonunda), Devlet İstatistik Federal Servisi, Asgari Geçimin tutarı (2 Temmuz 2019 tarihli ve 461n sayılı Rusya Federasyonu’nda 2019 Yılının İlk Çeyreğindeki Kişi Başı Ve Sosyal Demografi Ana Gruplarına Göre Asgari Geçim Gelirinin Tutarını Tespit Edilmesi RF Çalışma Bakanlığının Kararı ile onaylanmış ve RF Adalet Bakanlığı tarafından22 Temmuz 2019 tarihinde 55331 sayısıyla kaydedilmiş) hakkında, söz konusu asgari geçim giderinin halkın geliri ile oranını ve Rusya Federasyonu’nda yoksul nüfusun sayısı hakkında bilgileri bildirmektedir.
Rusya Federasyonu’nda Asgari Geçim Tutarı hakkında Federal Kanununun 4. maddesinin 1. paragrafı uyarınca,  2019 yılının ilk çeyreğindeki asgari geçimin tutarı, 3 Aralık 2012 tarihli ve 227-FZ sayılı Federal Kanunu tarafından onaylanmış Rusya Federasyonu genel olarak tüketici sepetine, İstatistik Kurumundan alınan, Ocak, Şubat, Mart 2019 gıda tüketici fiyatlarına, gıda ve gıda dışı tüketici fiyatları endeksleri verilerine dayanarak hesaplanmıştır.
 
Rusya Federasyonu’nda, 2019 Yılının İlk Çeyreğinde, Kişi Başı Asgari Geçimin Tutarı
Ruble/Ay
 
  Toplam Nüfus Bunlardan
Alışabilir Nüfus Emekli Çocuklar
 Asgari Geçimin Tutarı 10753 11653 8894 10585
Tüketim Sepet Değeri        
  10032 10366 8894 10585
Bunlardan:        
Gıda Sepeti 5043 5210 4469 5327
Gıda Dışı Sepeti 2494 2577 2212 2628
Hizmet Sepeti 2495 2579 2213 2630
Zorunlu Ödemeler ve Vergi Giderleri 1)
 
721 1287    
1) Emekli olanlar ve çocuklar için asgari geçimin tutarı zorunlu ödemeler ve veriler giderleri hariç hesaplanmaktadır
 
 
 
1) Величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей определяется без учета расходов по обязательным платежам и сборам.
 
 
 

 
Kişi Başı Olarak Hesaplanan Rusya Federasyonu’nda Asgari Geçimin Değişimi
Ruble/Ay
 
  Toplam Nüfuz Bunlardan
Çalışabilir Nüfus Emekli Çocuklar
2018
  1. Çeyrek
10038 10842 8269 9959
  1. Çeyrek
10444 11280 8583 10390
  1. Çeyrek
10451 11310 8615 10302
  1. Çeyrek
10213 11069 8464 9950
2019
  1. Çeyrek
10753 11653 8894 10585
 
 
 
Nüfusun gelirinin Asgari Geçimin Tutarına Göre Oranı
 
 
  2019 1. çeyrek Bilgilendirme
2018 1. çeyrek 2018 4 çeyrek
 Kişi Başı Ortalama Gelir1)      
Ruble/Ay 30068 29001 37834
Asgari Geçime  % Oranı
Toplam Nüfus İçin
279,6 288,9 370,4
 Çalışanların Aylık Ortalama Maaşı      
Ruble/Ay 43944 40691 46850
Asgari Geçime  % Oranı
 çalışabilir nüfus için
377,1 375,3 423,3
 Emek Maaşının Ortalama Tutarı2)      
Ruble/Ay 15014 14154 14986
Asgari Geçime  % Oranı
Emekliler için
168,8 171,2 177,1
1)20.11.2018 tarihli ve 680 sayılı değişikliklerle 02.07.2014 tarihli ve 465 sayılı RUSSTAT (Rusya İstatistik) Kurumunun Kararı ile onaylanmış metodoloji kurallarına göre hesaplanmaktadır.
 2) Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu tarafından alınan hesaplanan dönemin bir sonraki ayın birindeki durumun verileri yayımlanmıştır.
 
 
Hane Halkı Sayısında Ailelerin Asgari Geçimini Sağlayan Gelirin Toplam Tutarı
Ruble/Ay
 
  2019 1. çeyrek Bilgilere
2018 1. çeyrek 2018 4. çeyrek
2 kişiden ibaret olan aileler:      
2 çalışabilir kişi 23306 21684 22138
2 emekli 17788 16538 16928
1 çalışabilir kişi ve 1 çocuk 22238 20801 21019
3 kişiden ibaret olan aileler:      
2 çalışabilir kişi ve 1 çocuk 33891 31643 32088
2 çalışabilir kişi ve 1 emekli 32200 29953 30602
1 çalışabilir kişi ve 2 çocuk 32823 30760 30969
4 kişiden ibaret olan aileler:      
2 çalışabilir kişi  ve 2 çocuk 44476 41602 42038
1 çalışabilir kişi ve 3 çocuk 43408 40719 40919
 
 
 
Asgari Geçimin Tutarına Göre RF Mevzuatı1) Tarafından Tespit Edilen Sosyal Temel Yardımların Tutarı
  2019 1 çeyrek Bilgilere
2018 1. çeyrek 2018 4. çeyrek
 Asgari Ücret      
   Ruble/Ay 11280 9489 11163
   Asgari Geçime  % Oranı
    çalışabilir nüfus için
96,8 87,5 100,8
İşsizlik ücretinin en az tutarı 2)      
İşsiz olduğu tespit edilen vatandaşlar için      
Ruble/Ay 1500 850 850
Asgari Geçime  % Oranı
    çalışabilir nüfus için
12,9 7,8 7,7
 İşsizlik Ücretinin En Yüksek Tutarı2)      
İşsiz olduğu tespit edilen vatandaşlar için,
Emekliliği yaklaşan vatandaşlar hariç
     
   Ruble/Ay 8000 4900 4900
  Asgari Geçime  % Oranı
    çalışabilir nüfus için
68,7 45,2 44,3
İşsiz olduğu tespit edilen emekliliği yaklaşan vatandaşlar için      
Ruble/Ay 11280 4900 4900
  Asgari Geçime  % Oranı
    çalışabilir nüfus için
96,8 45,2 44,3
 Eğitim Programları çerçevesinde verilen burs3)      
   Yüksek eğitim      
   Ruble/Ay 1484 1484 1484
  Asgari Geçime  % Oranı
    çalışabilir nüfus için
12,7 13,7 13,4
   Orta mesleki eğitim      
   Ruble/Ay 539 539 539
  Asgari Geçime  % Oranı
    çalışabilir nüfus için
4,6 5,0 4,9
 1,5 yaşına kadar çocuklara bakım izninin aylık ücreti      
İlk Çocuk      
Ruble/Ay 3277 3142 3142
Asgari Geçime  % Oranı
çocuklar için
31,0 31,5 31,6
İkinci ve sonraki çocuk      
   Ruble/Ay 6555 6285 6285
   Asgari Geçime  % Oranı
    çocuklar için
61,9 63,1 63,2
1) Dönemin sonuna göre veriler..
2) 2019 yılının 1 çeyreği için veriler 15 Kasım 2018 tarihli ve 1375 sayılı 2019 yılı için İşsizlik Maaşının En Az Ve En Çok Tutarı hakkında RF Hükümetinin Kararına uygun olarak yayımlanmış; 2018 yılının 1. İle 4. Çeyreği için 24 Kasım 2017 tarihli ve 1423 sayılı 2018 Yılı İçin İşsizlik Maaşının En Az Ve En Çok Tutarı hakkında RF Hükümetinin Kararına uygun olarak yayımlanmıştır.
3)Veriler, 17 Aralık 2016 tarihli ve 1390 sayılı Öğrencilik Maaşı Fonu Oluşturması hakkında RF Hükûmetinin Kararına göre  yayımlanmıştır.
 
Rusya Federasyonu’nda, Geliri Asgari Geçim Tutarından Daha Az Olan Nüfus Sayısı  1),2)
 
  Milyon kişi Tüm Nüfusuna % Oranı
2018
  1. Çeyrek
20,4 13,9
2. Çeyrek 18,3 12,5
1 yarım 19,6 13,3
  1. Çeyrek
18,3 12,5
Ocak-Eylül 19,1 13,0
  1. Çeyrek
14,5 9,9
Yıl 18,4 12,6
2019
1 çeyrek 20,9 14,3
1) Veriler, 20.11.2018 tarihli ve 680 sayılı değişiklikleri ile 02.07.2014 tarihli ve 465 sayılı, nüfusun gelirlerini ve giderlerini hesaplama yöntemi ve metodoloji kuralları uyarınca hesaplanmıştır.
2) Ön veriler
Kısa açıklamalar.
 
             30 Aralık 2017 tarihli ve 1702 sayılı Rusya Federasyonu’nda Kişi Başı Ve Sosyal Demografi Ana Gruplarına Göre En Az Geçim Gelirinin Tutarını Tespit Edilmesi RF Hükümetinin Kararı uyarınca, 2018 Ocak tarihi itibarıyla, Rusya Federasyonu’ndaki En Az Geçim Giderinin Tutarı, RF Maliye Bakanlığı ve RF Ekonomi Kalkınma Bakanlığı ile koordineli olarak RF Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir.
 
 

Kaynak: Rusya Federasyonu Federal İstatistik Kurumu
Yayımlayan: Novorossisk Ticaret Ataşeliği