Rusya Hükümeti, Yeni Liman Vergisini Uygulamaya Başladı

29 Mayıs 2019

Rusya Hükümeti, uluslararası deniz nakliyecilerinden ve insanlardan yatırım vergisinin hesaplanması ve alınma mevzuatını düzenleyen 616 numaralı kararı yayımlamıştır. Bahse konu vergiden elde edilen gelirler federal liman yapısının geliştirilmesi için kullanılacaktır. Uzmanlar, atanan adımın yük sahiplerinin vergi yükümlülüğünü arttırdığı ve Rusya Baltık limanlarının pek iyi olmayan rekabet gücünü bozduğu için, söz konusu vergiyi Rusya Yöneticilerinin strateji politikasına aykırı olarak görmektedir. 

Yeni Platon

Bahse konu yatırım vergisinin tutarı (durumlara göre değişir) yıllık olarak Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Anti Tekel Servisi tarafından onaylanacaktır. Toplanan para, genel altyapıya değil, Ana Altyapı Modernizasyon ve Büyüme Kapsamlı Planında bulunan ve bütçe finansmanı sağlanmadığı tesisler (esas olarak uzakta bulunan ve düşük çekici limanlardaki) için kullanacaktır. Söz konusu yatırım vergisini yolcu gemileri de ödeyecektir.  

Söz konu yatırım vergisi, yukarıda belirtilen tesislerin geliştirilmesinden sorumlu işletmeci şirketler tarafından toplanacaktır. Çoğu durumda, böyle bir işletmeci FGUP Rosmorport şirketi bulunmaktadır.  
Hepimiz ödeyeceğiz

Bazı uzmanlar, yeni vergiyi Platon sistemine benzetmektedir. (Platon, kara yollarına verilen zarar nedeniyle kamyoncudan alınan ödemedir). Yaş Meyve Sebze İthalatçılar Birliği başkanı İrina KAPİTANOVA’nın ifade ettiklerine göre, resmi olarak söz konusu vergi gemi sahibinden alınacak olmasına rağmen, pratik olarak, uluslararası taşıyıcıları ve konteyner hatları ile çalışma tecrübesine dayanarak, söz konusu taşıyıcıların geliri azaltan yeni vergi ödeme niyeti olmayacaktır.  «İlave masraflar müşterilerin yani taşımacılık hizmetini sipariş eden ithalatçıların ve ihracatçıların omuzlarına yüklenecektir. Tecrübemize göre, yeni vergi ayrı olarak ödenmeyecek ve mevcut tarifelere eklenecektir. Büyük ihtimalle ya gemi kirası arttırılacak ya da limanlarda yük elleçlenme tarifelerine eklenecektir.» Yeni verginin boyutu değerlendirmek mümkün olmamakta çünkü kesin tutarı belirtilenmemektedir. «Taşıyıcılardan her hangi bir bilgi henüz gelmedi ve söz konusu yatırım vergisinin tutarı ile ilgili bilgi sahibi değiliz. Ancak, gemilerin limana girişi ile ilgili masrafların arttırıldığı durumda, bahse konu masrafları ürün ve hizmet tüketicisinin ödeyeceği kesin».

Bununla birlikte, NP GPU VED GERMES yönetim kurulu üyesi Yuri KOVALEV’un anlattıklarına göre, söz konusu yatırım vergisinin bir kısmı gemi sahipleri ödeyebilecektir. «Onların oldukça yüksek bir marjı bulunmaktadır. Taşıyıcıların toplam masraflarındaki liman vergilerinin payı yüksek değil. Bununla birlikte, deniz hatlarındaki rekabet oldukça yüksektir. Ayrıca, yolcu ve petrol gemilerinin seçeneği de yok. Bu tür gemiler belli limanlara girmek zorundadır».

Limanlar fazla zarar görmeyecektir

Morstroytehnologiya mühendis şirketi lojistik ve araştırma müdürü Aleksand GOLOVİZİN’in ifade ettiklerine göre, yük sahipleri ve taşıyıcılar için limanların çalışma kalitesi, draftı ve yük elleçlenme imkanları gibi faktörlerin daha önemli olduğundan dolayı, bahse konu vergi Rusya limanların rekabet gücünü ciddi bir şekilde etkilemeyecektir. Dış ekonomik faaliyetleri yürüten üyelerin nakliye masraflarındaki liman vergilerinin payı çok büyük olmamakta ve yakıt ve çalışanları maaşı gibi masraflardan önemli ölçüde düşük bulunmaktadır. 
«Baltık Denizinin bizim tarafımızda, liman vergileri liman seçimi konusunda belirleyici değildir. Bu yüzden, söz konusu liman vergisi ne liman seçimini ne de yükün yeniden yönlendirilmesini etkilemeyecektir». GOLOVİZİN, yeni liman vergisi, ürünlerin fiyatını ve dış ekonomik faaliyetini yürütenlerin gelirini etkileyeceğini düşünmektedir. 

Sol el sağ ele karşı 

OOO DORN yönetim kurulu başkanı Andrey KARPOV, Rusya Hükümetinin ek yatırım vergisinin uygulanması yolu ile Federal altyapısının geliştirilmesi için para toplama fikrini yanlış bulmaktadır.  «Bu tür masraflar için ticari faaliyetler nedeniyle ödenen vergiler kullanılmalıdır. Devlet, kendi mülkünü kendi bütçe fonları ile geliştirilmelidir. Yeni vergi uygulanmasına dair karar, Rusya’nın dış ticaret sevkiyatlarının Baltık ülkelerinden Baltık Denizindeki bizim limanlarımıza yönlendirilme Rusya Yöneticilerinin stratejik programına doğrudan aykırı olduğunu düşünüyorum. Medya kaynaklarındaki bilgilere göre, yeni verginin toplanması, liman altyapısı için 7-8 milyar Ruble açığı kapatacakmış. Ülke çapında, bahse konu açık çok küçük, fakat Rus limanlarına gemilerin girişini daha pahalı yapan vergi, Rus limanlarının örneğin Baltık ülkelerinin limanlarına karşı rekabet gücünü düşürmektedir».

Uzmanlara göre, atanan adım çelişkili kararlara sebep olmaktadır. Bir dönemde, Sapsan treni için Moskova-Sankt Petersburg ile arası direkt demir yolu hattı boşalttırırken, tüm demir yolu trafiği Yaroslavl,
Vologda ve Tihvin üzerinde çevre yoluna yönlendirilmiştir. Bahse konu karar, transit sürecini artırarak Rusya limanlarının rekabet gücünün azalmasına sebep olmuştur. KARPOV’un ifade ettiklerine göre, yüklerin Rusya Baltık limanlarına daha uzun çevre yoluyla gelmesine rağmen bu tür yük için demir yolu tarifesi, eskiden kullanan daha kısa yol mesafesine göre rakamlar hesaplanacakmış. Ancak, birkaç yıl sonra, tarife tüm çevre yolun kilometresine göre hesaplanmış ve Baskil ülkelerinin limanlarına göre Rusya limanlarının rekabet gücünü daha da düşürmüştür.  

Kaynak: http://www.tks.ru/reviews/2019/05/24/02

Yayımlayan: Novorossisk Ticaret Ataşeliği