Tayland'ın 2021 STA Politikası Açıklandı

12 Ekim 2020

Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan 2021 çalışma planında Tayland’ın mevcut dış pazarlardaki payının korunması ve yeni pazarlara ulaşılmasına odaklanan 12 maddelik yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) politikası da açıklanmıştır.

Buna göre, 2021 yılında öncelikle Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile bekleyen müzakerelerin yeniden canlandırılması ve İngiltere, Avrasya Ekonomik Birliği, ASEAN-Kanada STA’larına yönelik ön çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Türkiye, Pakistan ve Sri Lanka ile müzakereleri devam STA’larda müzakerelerin hızlandırılması ve 2021 yılı içinde imzaya hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (RCEP) ise 14 Kasım 2020 tarihinde Vietnam’da yapılacak bölgesel toplantıda hologram yoluyla imzalanması öngörülmektedir.

Mevcut ASEAN STA ağı göz önüne alınarak, ASEAN-Çin, ASEAN-Hindistan, ASEAN-Güney Kore ve ASEAN-Avustralya-Yeni Zelanda STA'larında ürün bazında ilave açılımlar yapılması ve menşe kuralları, gümrük işlemleri, ticaretin kolaylaştırılması, elektronik ticaret, çevre gibi ilave fasıllar eklenerek STA’ların kapsamlarının genişletilmesi de hedeflenmektedir.

Bakanlık tarafından ayrıca, STA’lar kapsamında serbest ticaretten olumsuz etkilenen kişilere yardımda bulunmak için bir ticaret fonu kurulmasına yönelik bir yönerge de verileceği ifade edilmiştir.

Kaynak: Tayland Ticaret Bakanlığı