Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyonların AB ETS'ye Dahil Edilmesi

Avrupa Birliği (AB) tarafından, Avrupa İklim Kanunu’nda belirlenen Birlik hedeflerine ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılması amacıyla deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar da AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) dahil edilmiştir. 

Bu kapsamda, “Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemine Dahil Edilmesini Sağlamak ve Ek Sera Gazı Emisyonlarının ve Ek Gemi Türlerinden Kaynaklanan Emisyonların İzlenmesini, Raporlanmasını ve Doğrulanmasını Sağlamak için (AB) 2015/757 Sayılı Yönetmeliği Tadil Eden” (EU) 2023/957 sayılı Tüzük, AB Resmi Gazetesi’nin 16 Mayıs 2023 tarihli ve L130 sayılı nüshasında yayımlanmış olup yayım tarihini takip eden yirminci günde yürürlüğe girecektir. Tüzük ile, AB ETS'nin deniz taşımacılığı faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için gerekli olan izleme, raporlama ve doğrulama kuralları belirlenmiştir. 

Bu çerçevede, anılan düzenleme ile, ticari amaçlarla kargo veya yolcu taşımacılığı yapan, 5.000 brüt ton ve üzeri gemilerin; son uğradıkları limandan üye devletlerin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerinde; ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferleri sırasında salınan sera gazı emisyonları AB ETS kapsamına alınmaktadır.

Öte yandan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu düzenleme, 5.000 brüt tonajın altındaki ancak 400 brüt tonajın altında olmayan genel kargo gemileri için de geçerli olacak ve ticari amaçlarla kargo taşımacılığı sırasında serbest bıraktıkları sera gazı emisyonlarına ilişkin olarak son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerini, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferleri de kapsayacaktır. Ayrıca, 5.000 brüt tonajın altındaki ancak 400 brüt tonajın altında olmayan offshore gemileri de, son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferleri, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferlerde serbest bıraktıkları sera gazı emisyonlarına ilişkin olarak bahsi geçen Tüzük kapsamında olacaktır. 

Yine 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, bu Tüzük, 5.000 brüt tonajın üzerindeki offshore gemileri için de son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferleri, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferlerde serbest bıraktıkları sera gazı emisyonlarına ilişkin olarak geçerli olacaktır.