YMÇG Üyesi Kurum ve Kuruluşlar

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Üyesi Kurum ve Kuruluşlar:

 • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı
 • Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

İstişare Kurulu Üyesi Kurum ve Kuruluşlar:
 
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
 • Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
 • Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)
 • Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)
 • Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)