Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler

Gümrük işlemlerinde kullanılan belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

07 Eylül 2021
Gümrük Beyannamesi Formları Dosya indir
 Sözlü Beyan Formu  Dosya indir
 Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı Dosya indir
 Emniyet ve Güvenlik Belgesi ile Açıklama Notları Dosya indir
 Gümrük Statü Belgesi Dosya indir
 Serbest Bölgelerden Avrupa Birliği'ne Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı Dosya indir
 Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya ilişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı Dosya indir
 Bağlayıcı Tarife Bilgisi Formu Dosya indir
 Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu Dosya indir
 Menşe Şahadetnamesi Dosya indir
 Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu ve Açıklama Notları Dosya indir
 Nihai Kullanım İzin Belgesi Dosya indir
 Nihai Kullanım Denetim Formu Dosya indir
 İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu Dosya indir
 Nihai Kullanım Kapsamı Eşyaya İlişkin Satış ve Devir Formu Dosya indir
 Kontrol Belgesi, Yük Listeleri ve Kontrol Belgesi Kullanma Talimatı Dosya indir
Sektörel Destekleme Başvuru Formu Dosya indir