Cumhurbaşkanlığı Kararı/BKK

30 Aralık 2023
Konu R.G. Sayısı  R.G. Tarihi  
2006/10895 Sayılı "Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar" 26303 28.09.2006 Dosya indir
2009/ 15481 Sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" 27369 07.10.2009 Dosya indir
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" (Karar Sayısı 8040) 32415 (1. Mükerrer)  30.12.2023 Dosya indir
Dosya indir (excel formatı)
"İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" (Karar Sayısı 6622 ) 32059 (1. Mükerrer) 30.12.2022 Dosya indir
Dosya indir (excel formatı)
"İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" (Karar Sayısı 5045)(Mülga) 31705(1. Mükerrer) 30.12.2022 Dosya indir
"İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" (Karar Sayısı 3345)(Mülga) 31350 (1. Mükerrer) 30.12.2020 Dosya indir
"İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" (Karar Sayısı 1951) (Mülga) 30994 (1. Mükerrer) 30.12.2019 Dosya indir
Dosya indir (excel formatı)
"İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" (Karar Sayısı 516) (Mülga) 30640 (Mükerrer) 29.12.2018 Dosya indir
2017/11170 Sayılı "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"ne İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (Mülga) 30287 (3. Mükerrer) 31.12.2017 Dosya indir
2014/6706 Sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda  Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" 29092 18.08.2014 Dosya indir
2014/6711 Sayılı "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar" 29092 18.08.2014 Dosya indir
2017/11114 Sayılı "Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşleri"
31761
25.02.2022 Dosya indir
Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2149) 31050 25.02.2020 Dosya indir
Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine ilişkin Esaslar Hakkında Karar 31816 21.04.2022 Dosya indir