Kanun

09 Aralık 2019
 
Gümrük Kanunu Dosya indir
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Dosya indir
Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun Dosya indir
Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Dosya indir