İş Alındı Belgesi İhracat İthalat Başvuruları

30 Ağustos 2018

Ekonomi Bakanlığı, Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın yurtdışı şantiyelerine bürokratik zorluklarla karşılaşmaksızın makine ve teçhizat götürebilmeleri ve bunları yurda getirebilmeleri ve inşaat işleri esnasında yurtdışından temin ettikleri makine ve teçhizatı yurda getirebilmeleri için ‘Geçici İhracat ve ithalat’ programını yürütmektedir.
Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin 2013/1 sayılı Tebliğ kapsamında firmalarımızın,
-'İş Alındı Belgesi' ve 'İş Uzatma Belgesi' başvurusu yapabilmeleri,
-yurtiçinden yurtdışındaki şantiye ve işletmelerine geçici mahiyette makine ve teçhizat ihracatı yapabilmeleri, 
-‘geçici ihracat’ yolu ile yurtdışına götürdükleri makine ve teçhizatı yurda sokabilmeleri
-ya da ek süre talebinde bulunabilmeleri,
-makine ve teçhizatı yurda sokmadan satış işlemi yapabilmeleri
-veya bir başka projeye aktarabilmeleri,
-yurtdışı projeleri esnasında yurtdışından temin ettikleri makine ve teçhizatı yurda sokabilmeleri mümkün bulunmaktadır.
 
Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (2013/1)
İşçilerin İhtiyacı Olan Gıda Maddelerinin İhracına Yönelik Uygulama (Zorunlu Standartlara Tabi Olanlar)
Gümrük Genel Tebliği
 
ÖNEMLİ NOT: 10 Nisan 2013 tarihinden önce matbu olarak düzenlenmiş İş Alındı Belgeleri ile Ekonomi Bakanlığı'na geçici ihracat ve ithalat, ek süre, satış ve aktarma başvurusu yapılması mümkündür.
ÖNEMLİ NOT: Ekonomi Bakanlığı’na yapılan İş Alındı Belgesi, geçici ihracat ve kesin ithalat başvurularında firmaların Elektronik Başvuru Sistemi kullanımına son verilmiştir. Ekonomi Bakanlığı'na yapılacak geçici ihracat ve ithalat, ek süre, satış ve aktarma başvuruları İş Alındı Belgesi / İş Uzatma Belgesi ve matbu olarak düzenlenecek başvuru formu ve dilekçelerle yapılacaktır.
 
İş Alındı Belgesi Başvurularında:
Yurtdışında taahhüt ve teknik müşavirlik işi üstlenmiş firmalar  İş Alındı Belgesi almak için;
Yurtdışında üstlenilen işe ait sözleşmenin aslı veya işverenden alınan yazı
ile ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmayan/yetki sahibi olmadığı ülkelerde Konsolosluğa) başvuru yapabilirler.
 
İş Uzatma Belgesi Başvurularında:
Yurtdışında taahhüt ve teknik müşavirlik işi üstlenmiş ve  İş Alındı Belgesi almış firmalar iş bitim tarihlerini uzatmak için;
1.Yurtdışında üstlenilen işe ait ek-sözleşmenin aslı veya işverenden alınan süre uzatımı yazısı,
2.Projeye ait İş Alındı Belgesinin bir örneği
ile ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmayan/yetki sahibi olmadığı ülkelerde Konsolosluğa) İş Uzatma Belgesi başvurusu yapabilirler.
 
Geçici İhracat ve Kesin İthalat Başvurularında:
İş Alındı Belgesi / İş Uzatma Belgesi almış firmalar, ‘Geçici İhracat’ yapmak veya proje sırasında temin etmiş oldukları makine ve teçhizatı yurda sokabilmek (Kesin İthalat) için;
1.Vergi Dairesinden Tam Mükellefiyet Belgesi, (Onaylı)
2.Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı, var ise tadil asılları veya noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli örnekleri,
3.Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,
4.İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örnekleri,
5.İş Alındı Belgesi / İş Uzatma Belgesi,
6.Yurt dışında alınan işe ait sözleşmenin bir örneği,
7.Başvuru Formu, (Ek-3)
8.Yurda kesin ithalatı yapılacak makine ve teçhizata ilişkin taahhütname (Ek-4), (Yalnızca Kesin İthalat Başvurusunda)
9.Yurt dışından temin edilen makina ve teçhizata ilişkin olarak Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Konsolusluklarca onaylanmış faturalar ve makina envanteri, (Yalnızca Kesin İthalat Başvurusunda)
ile Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne Geçici ihracat ve Kesin İthalat başvurusu yapabilirler. Evraklar elden veya posta yoluyla Ekonomi Bakanlığı evrakına teslim edilebilir.