Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik

Sektöre ilişkin bilgilere, son gelişmelere, ihalelere, duyurulara, uygulanan desteklere, diğer mevzuat ve önemli linklere ulaşabilirsiniz

Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün uluslararası rekabet gücü firmalarımızın; yetişmiş beşeri sermayesi, teknik birikimi ve teknolojiye adaptasyonu, iş deneyimi ve disiplini ile ülkemizin; coğrafi konumu, bölge ülkeleri ile siyasi ve kültürel yakınlığı, kamu kuruluşları ile özel sektör arasındaki etkin koordinasyon gibi avantajlar sayesinde artmaya devam etmektedir. Yurtdışına açıldığı 1972’den bugüne kadar muazzam büyüme rakamları kaydeden ve yakın coğrafyasında haklı bir itibar kazanan Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artırmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik sektörümüz 1972’den 2024 Haziran ayı sonuna kadar 137 ülkede 511 milyar dolar değerinde 12.207 proje üstlenmiştir.
 
Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, ödemeler dengesi içerisinde, sadece inşaat kalemi altında değil, lojistik, işçi gelirleri ve mal ihracatı kalemleri altında da ciddi gelir kaynakları yaratmakta, lojistikten ihracata pek çok alt sektörün de yurtdışına açılımına yardımcı olmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik  sektörü, sürdürülebilir büyüme açısından Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olup, Türkiye’nin hizmet ihracatının halihazırda en olgunlaşmış, en rekabetçi ve en kapsamlı bölümünü oluşturmaktadır.