Türkiye'de Yerleşik Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yurtdışındaki Yatırımları

21 Temmuz 2023

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketleri” kapsamında tespit edilmektedir.
 
Anketler sonucunda elde edilen veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak yayımlanmakta, ayrıca uluslararası yükümlülükler doğrultusunda UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara raporlanmaktadır. Diğer taraftan, doğrudan ve dolaylı tüm yurtdışı yatırımların adres ve iletişim bilgileri, sektörleri, nitelikleri, ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veriseti, ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
 
Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2022 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik “Yurtdışı Yatırım Anketi – 2023”, 24 Nisan – 2 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılmıştır.


Yurtdışı Yatırım Anketi - 2023 sonucunda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 128 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 50,8 milyar dolar olarak tespit edilmiştir. Anket çalışması sonucunda, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yurtdışında 2.033 yatırımda 163.336’sı yabancı, toplam 176.827 kişiye istihdam sağladığı, bu yatırımlara Türkiye’den yapılan ihracatın 15 milyar dolar, bu yatırımlardan Türkiye’nin yaptığı ithalatın ise 7,2 milyar dolar olduğu, yurtdışı yatırımların toplam cirolarının ise 53 milyar dolara ulaştığı belirlenmiştir.

"Yurtdışı Yatırım Anketi - 2023" sonuçları TCMB tarafından 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00’da Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri altında "Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Doğrudan Yatırımları" başlığında açıklanmıştır. Söz konusu veriler aşağıdaki linkte yer almaktadır.


TCMB Yurtdışı Doğrudan Yatırım Verileri
•         TCMB Yurtdışı Doğrudan Yatırım Verileri


Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Yurtdışı Yatırım Anketleri"nin Sonuç Raporları'na ise aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz.

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2023 Sonuçları
•         Yurtdışı Yatırım Anketi - 2023 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2022 Sonuçları
•         Yurtdışı Yatırım Anketi - 2022 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2021 Sonuçları
•         Yurtdışı Yatırım Anketi - 2021 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2020 Sonuçları
•         Yurtdışı Yatırım Anketi - 2020 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2019 Sonuçları
•         Yurtdışı Yatırım Anketi - 2019 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2018 Sonuçları
•         Yurtdışı Yatırım Anketi - 2018 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2017 Sonuçları
•         Yurtdışı Yatırım Anketi - 2017 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2016 Sonuçları
•         Yurtdışı Yatırım Anketi - 2016 Sonuç Raporu