Uluslararası Yatırım İstatistikleri

Türkiye 1980’lerde uygulamaya başladığı ihracata dayalı büyüme stratejisi çerçevesinde üretim ve ihracatını artırmaya başlayarak büyük pazar olanaklarına, nitelikli işgücüne, liberal düzenlemelere ve ilave pek çok avantaja sahip bir ülke haline gelmiştir. İhracatın hızla artması ve ekonomideki dönüşüm çerçevesinde yakalanan hızlı büyüme yabancı sermayenin de ilgisini çekmiş ve Türkiye, 2000'li yılların başından itibaren uyguladığı yabancı sermaye ve yatırım teşvik sistemi ile bölgesinde uluslararası sermayenin en çok tercih ettiği yatırım üslerinden birisi olmuştur.

Diğer taraftan, bu süreçte girişimcilerimiz de Türkiye’deki güçlü büyüme olanaklarından faydalanarak sermaye ve know-how birikimini artırmışlar ve küresel rakipleriyle daha güçlü bir biçimde rekabet edebilmek amacıyla sermayelerini, teknolojilerini, yönetim bilgilerini ve markalarını yurtdışı pazarlara taşımaya başlamışlardır.

Uluslararası yatırım hareketlerine ilişkin istatistiki bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.