Odalar ve Borsalar

13 Temmuz 2023
 
Mevzuat Türü Mevzuat Adı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
Kanun 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 01.06.2004 - 25479
Yönetmelik Borsa Muamelat Yönetmeliği 12.09.2005 - 25934
İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik 27.06.2008 - 26919
Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 08.01.2005 - 25694
Oda Muamelat Yönetmeliği 12.09.2005 - 25934
Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik 02.03.2005 - 25743
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12.09.2005 - 25934
Oda, Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik 08.01.2005 - 25694
Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik 19.01.2005 - 25705
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 10.09.2008 - 26993
Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 01.03.2009 - 27156
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Sicil Yönetmeliği 03.11.1994 - 22100
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Yönetmeliği 05.08.1983 - 18126
Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik 12.09.2005 - 25934
Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 15.12.2004 - 25671
Ticaret Borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği 08.01.2005 - 25694
Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik 08.01.2005 - 25694
Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 06.12.2013 - 28843
Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik 19.01.2005 - 25705
Türk-Yabancı, Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2007 - 26485
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği 12.09.2005 - 25934
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği 12.09.2005 - 25934
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 12.09.2005 - 25934
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik 19.01.2005 - 25705
Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 12.02.2005 - 25725
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Yönetmeliği 09.08.2004 - 25548​