Şirketler

Şirketlere yönelik yürütülen faaliyetler

Ülkemiz ticari hayatının yasal alt yapısını oluşturan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun uygulanması, bu hususta gerekli ikincil mevzuat düzenlemelerinin hazırlanması, ticari hayatı etkileyen mevzuat çalışmalarında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılması, ayrıca Kanun hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla tüm gerçek ve tüzel kişilerden gelen görüş talepleri cevaplandırılması, özellikli faaliyet konularıyla iştigal eden anonim şirketlerin kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemlerine izin verilmesi, halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine girebilmelerine ve bu sistemden çıkabilmelerine yönelik izin işlemlerinin gerçekleştirilmesi, merkezi Türkiye'de bulunan anonim şirketlerin yurt dışında gerçekleştirilecek genel kurul toplantıları için görevlendirme yapılması