İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde dampingli ve sübvansiyonlu fiyatlarla ithal edildiği tespit edilen ürünlere yönelik önlem alınabilmektedir. Yürürlükteki dampinge veya sübvansiyona karşı önlemler, menşe veya gümrük tarife pozisyonu saptırması gibi çeşitli yollarla etkisiz kılınabilmektedir. Bu yöntemlerle önlemlerin etkisiz kılındığının tespit edilmesi durumunda, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalar açılmakta ve yürürlükteki dampinge veya sübvansiyona karşı önlemler ilgili ülke veya eşyaya teşmil edilebilmektedir.