KOOP-DES KILAVUZ EKLERİ VE TAAHHÜTNAMELER

19 Şubat 2024

KOOP-DES KILAVUZU EKLERİ VE TAAHÜTNAMELER 

EK 1:
Ek 1-a: Makine ve Ekipman Alımı Proje Başvuru Formu
Ek 1-b: Yatırım Malı Alımına Proje Başvuru Formu
Ek 1-c: Mal Alımı Proje Başvuru Puanlama Cetveli
Ek 1-d: Mal Alımı İl Proje Değerlendirme Raporu
Ek 1-e: Mal Alımı Başvuru Listesi
Ek 1-f: Mal Alımı Başvurularıyla Birlikte Bakanlığa Gönderilecek Yazı
Ek 1-g: Mal Alım Merkez Proje Komisyonu Kararı
Ek 1-h: Mal Alımı Hibe Sözleşmesi
Ek 1-i: Mal Alımı Hibe Sözleşmesi İmzalayan Kooperatiflerin Listesi
Ek 1-j: Mal Alımı Ödeme Talep Formu
Ek 1-k: Mal Alımı İzleme Raporu
Ek 1-l: Mal Alımı Ödeme İcmal Tablosu
Ek 1-m: Mal Alımı Ödeme Talebiyle Birlikte Gönderilecek Yazı
 
Ek 2:
Ek 2-a: Hizmet Alımı Proje Başvuru Formu
Ek 2-b: Hizmet Alımı Proje Başvuru Puanlama Cetveli
Ek 2-c: Hizmet Alımı İl Proje Değerlendirme Raporu
Ek 2-d: Hizmet Alımı Başvuru Listesi
Ek 2-e: Hizmet Alımı Başvurularıyla Birlikte Bakanlığa Gönderilecek Yazı
Ek 2-f: Hizmet Alımı Merkez Proje Komisyonu Kararı
Ek 2-g: Hizmet Alımı Hibe Sözleşmesi
Ek 2-h: Hizmet Alımı Hibe Sözleşmesi İmzalayan Kooperatifler Listesi
Ek 2-i: Hizmet Alımı Ödeme Talep Formu
Ek 2-j: Hizmet Alımı İzleme Yazısı
Ek 2-k: Hizmet Alımı İzleme Raporu
Ek 2-l: Hizmet Alımı Ödeme İcmal Tablosu
Ek 2-m: Hizmet Alımı Ödeme Talebiyle Birlikte Gönderilecek Yazı
 
Ek 3:
Ek 3-a: İdari Şartname
Ek 3-b: Teklif Vermeye Davet Mektubu
Ek 3-c: İhale Komisyonu Raporu
Ek 3-d: Mal Alımı Kooperatifin İhale Evrakı Gönderme Yazısı
Ek 3-e: Mal Alımı İhale Dokümanlarının Onaylanması
Ek 3-f: Sözleşmeye Davet Mektubu
Ek 3-g: Alım Sözleşmesi Doğrudan Temin
Ek 3-g: Alım Sözleşmesi Pazarlık Usulu
Ek 3-h: Alım Sözleşmesi İmzalandığına Dair Yazı
Ek 3-i: Alım Sözleşmesi İmzalayan Kooperatifler Listesi
 
EK 4:
Ek 4-a: Nitelikli Personel Proje Başvuru Formu
Ek 4-b: Nitelikli Personel Tespit Tutanağı
Ek 4-c: Nitelikli Personel İl Proje Değerlendirme Raporu
Ek 4-d: Nitelikli Personel Hibe Sözleşmesi
Ek 4-e: Nitelikli Personel İş Akdi Teslim Yazısı
Ek 4-f: Nitelikli Personel Ödeme Talep Formu
Ek 4-g: Nitelikli Personel İzleme Raporu
Ek 4-h: Nitelikli Personel Ödeme İcmal Tablosu
Ek 4-i: Nitelikli Personel Ödeme Talebiyle Gönderilecek Yazı

TAAHHÜTNAMELER:

Taahütname 1: Ortakların Cinsiyet Dağılımı
Taahütname 2: Diğer Kamusal Desteklerden Yararlanma
Taahütname 3: Mülkiyeti Devretmeme
Taahütname 4: Yüklenici Yasaklılığı
Taahütname 5: Personelin Vasıfları
Taahütname 6: Yalnızca Kooperatifte Çalıştırma
Taahütname 7: Personel Yasaklılığı