KOOP-DES

KOOPERATİFLERİN DESTEK PROGRAMI (KOOP-DES)

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.

KOOP-DES kapsamında  kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. 

Bakanlığımızca 12 Temmuz tarihinde yayımlanan duyuruya ek olarak 06/02/2023 tarihinde meydana gelen depremlerden olumsuz etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde başvuru tarihi 31 Ekim 2023 kadar uzatılmış olup; söz konusu iller dışında kalan diğer tüm il ve ilçelerde de başvuru süresi 15 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Ayrıca Programla ilgili sorular " koopdes@ticaret.gov.tr" e-posta adresine iletilebilecektir.