KOOP-DES

KOOPERATİFLERİN DESTEK PROGRAMI HAKKINDA:

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

Programla ilgili soruların 
"koopdes@ticaret.gov.tr" e-posta adresine iletilmesi mümkündür.