Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri

11 Temmuz 2023
Yürürlükte olan Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelge'leri aşağıda listelenmiştir. 
 1. Bölgede Çalışma Esaslarına İlişkin 1993/13 Sayılı Genelge
 2. Giriş İzin Belgelerine İlişkin 1994/3 Sayılı Genelge
 3. Kullanıcıların Açık Alan Stoklamalarına İlişkin 1994/6 Sayılı Genelge
 4. Yeni Serbest Bölge İşlem Formu Uygulamasına İlişkin 1998/2 Sayılı Genelge
 5. Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube, Şube Adresli Firma vb İlişkin 1998/4 Sayılı Genelge
 6. Mal Giriş-Çıkışlarına İlişkin 1998/5 Sayılı Genelge
 7. Depolama Faaliyetlerine İlişkin 1999/1 Sayılı Genelgeler
 8. Envanter Defterine İlişkin 2000/1 Sayılı Genelge
 9. Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Radyoaktif Maddelere İlişkin 2001/1 Sayılı Genelge
 10. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere İlişkin 2001/2 Sayılı Genelge
 11. Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Boyar Maddelere İlişkin 2001/5 Sayılı Genelge
 12. Serbest Bölge Adresli Mallara İlişkin 2003-2 sayılı Genelge
 13. Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanmasına İlişkin 2006/1 Sayılı Genelge
 14. Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin 2008/1 Sayılı Genelge
 15. Kontrole Tabii Mallara İlişkin 2008/2 Sayılı Genelge
 16. Faaliyet Ruhsatı Müracaatlarında Dikkate Alınacak Kriterlere İlişkin 2009/1 Sayılı Genelge
 17. Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsat Süreleri ve Müracaat Ücretlerine İlişkin 2009-3 Sayılı Genelge
 18. Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2013/2 Sayılı Genelge
 19. Kıymetli Eşya Lojistiği ve Borsa Kasa Hizmetine İlişkin 2015-1 sayılı Genelge 
 20. Serbest Bölge İşletici Ve Bölge Kurucu Ve İşletici Şirketlerince Özel Hesaba Yapılacak Ödemelerin Yeminli Mali Müşavir Denetimine Tabi Tutulmasına İlişkin 2015-2 Sayılı Genelge
 21. Açık Stok Sahasının İşletilmesine İlişkin 2018/4 Sayılı Genelge
 22. Serbest Bölgelerde Proje ve İnşaat Sürelerine İlişkin 2019/3 sayılı Genelge
 23. Serbest Bölgelerde Üstyapıların Kullanıcılar Tarafından Sigortalatılmasına İlişkin 2019/6 Sayılı Genelge
 24. Serbest Bölgelerdeki Üstyapı Ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin 2019/4 Sayılı Genelge
 25. Yabancı Personel Çalışma İzinleri Usul ve Esasları
 26. İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları (2020.4 Sayılı Genelge)