Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri

01 Haziran 2021
  Kullanıcıların Açık Alan Stoklamalarına İlişkin 1994/6 Sayılı Genelge
  
Yeni Serbest Bölge İşlem Formu Uygulamasına İlişkin 1998/2 Sayılı Genelge
  Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube, Şube Adresli Firma vb İlişkin 1998/4 Sayılı Genelge
  Mal Giriş-Çıkışlarına İlişkin 1998/5 Sayılı Genelge
  Depolama Faaliyetlerine İlişkin 1999/1 Sayılı Genelgeler
  Envanter Defterine İlişkin 2000/1 Sayılı Genelge   Serbest Bölge Adresli Mallara İlişkin 2003-2 sayılı Genelge   Faaliyet Ruhsatı Müracaatlarında Dikkate Alınacak Kriterlere İlişkin 2009/1 Sayılı Genelge
  Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsat Süreleri ve Müracaat Ücretlerine İlişkin 2009-3 Sayılı Genelge
  Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2013/2 Sayılı Genelge
  Kıymetli Eşya Lojistiği ve Borsa Kasa Hizmetine İlişkin 2015-1 sayılı Genelge 
  Serbest Bölge İşletici Ve Bölge Kurucu Ve İşletici Şirketlerince Özel Hesaba Yapılacak Ödemelerin Yeminli Mali Müşavir Denetimine Tabi Tutulmasına İlişkin 2015-2 Sayılı Genelge
  Açık Stok Sahasının İşletilmesine İlişkin 2018/4 Sayılı Genelge