Garanti Belgesi

05 Kasım 2021

Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken Mallar
 

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti Belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

Garanti Belgesi Yönetmelik eki listede yer alan tüketicilere yönelik malları üreten veya ithal eden firmalar; içeriği 13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Yönetmelikle belirlenen, garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Sadece tüketicilere verilmek üzere hazırlanacak garanti belgeleri için (örnek garanti belgesi) formundan yararlanılabilir. Bu belgenin 6502 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.”