İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Türkiye ile Malta arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Konularında İmzalanan Ticari Mübadele Anlaşması ve Mutabakat Zaptı

31.08.1987

25.12.1987/19675

Ekonomik ve Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Anlaşma

31.01.1980

11.04.1980/16957

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

21.08.1991

21.03.1993/21531

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

03.11.1993

30.12.1996/22863

Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması

04.10.1999

04.04.2000/24010

İkili İşbirliği Deklarasyonu

14.05.2009

-

Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması

17.10.2017

İç Onay Süreci Sürmektedir

IV. Dönem Düzenli İstişare Toplantısı Mutabakat Zaptı

07.03.2019

-