Çek GDP'si AB Basamaklarını Tırmanıyor

22 Kasım 2019

Büyüme yavaşlıyor ve tahminler sürekli değişiyor olsa da, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Çek GSYİH'nın 2021 yılına kadar % 2'nin üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor. İlginç bir dönüm noktası, ilk kez Çek  kişi başına GSYİH  İspanya ve İsrail'i geçiyor.