Fas: 2020 Yılı 1. Dönemine İlişkin Dış Ticaret Rakamları Açıklanmıştır

11 Eylül 2020

Fas Ekonomi, Finans ve İdare Reformu Bakanı tarafından 2020 yılı ilk altı ayı itibariyle ithalatın 46.6 milyar dirhem düşüş, ihracatın ise 33.4 milyar dirhem düşüş gösterdiği açıklanmıştır. İhracattaki düşüşün nedeni otomotiv ürünlerindeki % 40.3 lük ihracat düşüşü, tekstil ürünlerindeki % 35.8 lik ihracat düşüşü, havacılık ürünlerindeki % 30.4 lük ihracat düşüşü ve gıda ürünlerindeki % 7.2 lik ihracat düşüşü olarak vurgulanmıştır. Bununla birlikte, döviz girişi ve çıkışına ilişkin sermaye hesabı dengesi % 28.9 oranında düşerken yurtdışı Faslılardan kaynaklı döviz girdisinde % 11.4 lük düşüş yaşanmıştır.
 
Kaynak: https://fr.le360.ma/economie/commerce-exterieur-ide-recettes-voyages-transferts-des-mre-voici-la-situation-a-fin-juin-2020-219749
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği