Fas'ta Boya İle İlgili Bazı Standartların Zorunlu Hale Gelmesi

08 Haziran 2021

Fas Standartlar Enstitüsü (İMANOR) tarafından Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerine uygun olarak konulan boyanın kurşun içeriğine ilişkin standardın Fas’ın Resmi Gazetesinde yayımlanarak zorunlu hale geldiği, söz konusu standart uyarınca boyadaki kurşun yoğunluğunun en fazla 90 ppm olması gerektiğine yer verilmiştir. Öte yandan, başka bir standart, toz halinde, sıcaklıkla sertleşebilen ve özellikle otomobil endüstrisi gibi alanlarda kullanılarak pişirme gerektiren boyalara ilişkin olup bu boyların ambalajlarının üzerine yapıştırılacak etiketlerde, boyanın içerdiği sadece kurşun değil, bütün ağır metallerin varlığı veya yokluğu ile olanların miktarlarının belirtilmesinin gerektiği ifade edilmiştir.
 
Diğer taraftan, Fas Standartlar Enstitüsü (İMANOR) ile yapılan telefon görüşmesinde, boya üreticilerinin bahsi geçen standartların dokümanlarını belli bir ücret ödeyerek Enstitünün resmi internet sitesinden (https://www.imanor.gov.ma/) temin edebilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Aşağıdaki linkten standardın numara ve ismine yer verilen resmi gazete sayısına ulaşmak mümkündür:
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2021/BO_6988_Fr.pdf?ver=2021-05-25-151237-540 (Sayfa 803)
 
Kaynak: “L’Economiste” gazetesi, 2 Haziran 2021 tarihli sayısı.
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği