Fas’ta 2020 Yılına İlişkin Ekonomik Veriler HCP Tarafından Açıklandı

07 Haziran 2021

Fas Yüksek Planlama Komisyonu (HCP)’nun yayınladığı son raporda, ülkenin GSYİH’nın hacim olarak 2019 yılı itibariyle %2,6’lık artış göstermiş olduğu, 2020 yılında % 6,3 oranında gerilediği, cari fiyatlarla GSYİH’nın 2019 yılı itibariyle %4 lük artış göstermiş olduğu, 2020 yılında %5,5 oranında gerilediği açıklandı. Komisyon tarafından 2020 yılında tarım dışı katma değerin hacim olarak büyüme oranı 2019’da %3,9’dan, 2020’de %-5,8’e geçerken, balıkçılık hariç olmak üzere tarımsal katma değerin büyüme oranının 2019’da %-5,8’den, 2020’de %-8,6’ya geçtiği belirtildi.

Aynı dönemde, ulusal ekonominin finansman ihtiyacının GSYİH'nın %4,1'inden %1,8'ine düştüğü, GSMH’nın %5 lik düşüşle 1.153 Milyar Dirhem olarak gerçekleştiği, ulusal tasarrufun %1’lik düşüşle %26,7 olarak gerçekleştiği, ülkede gerçekleşen brüt yatırımların GSYİH'nın %28,4 ünü temsil ettiği vurgulandı.

Kaynak: https://lematin.ma/express/2021/contraction-63-leconomie-nationale-2020/359624.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği