Fas Bakanlıklarından Harcamaların Azaltılmasının Talep Edildiği Açıklandı

11 Temmuz 2020

Fas Başbakanının Bakanlıklara ilettiği bir yazı ile, koronavirüs salgınından kaynaklı zor ekonomik durumdan dolayı Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma İdaresi hariç olmak üzere Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarından 2021 yılı için personel alımının iptal edilmesi ve işletme giderleri ile ilgili tasarruf tedbirlerinin alınması talep edilmiştir. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili olarak, Başbakan tarafından daha önce başlatılan ve yapım aşamasında olan projeler ile birlikte Kral 6. Mohammed’in himayesinde anlaşması imzalanan ve yabancı finansman kuruluşları tarafından desteklenen projelere öncelik verilmesi rica edilmiştir. Yazıda devamla incelenmesi ve onaylanması amacıyla Bakanlıklardan önümüzdeki 3 yıllık döneme yönelik bütçe planı tekliflerinin iletilmesi istenmiştir.
Kaynak: https://www.medias24.com/elotmani-revise-a-la-baisse-les-depenses-des-prochains-budgets-de-l-etat-11597.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği