Fas Bankaları 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımını Erteleyecektir

15 Mayıs 2020

Fas Merkez Bankası (Bank Al-Maghrib) tarafından koronavirüs salgını döneminde işletmelerin ve hane halklarının banka kredilerinden faydalanabilmesi adına parasal tedbirler almıştır. Bu bağlamda, Merkez Bankasının Fas bankalarına ilettiği bildirimde, 2019 yılı kar payı dağıtımının yeni bir bildiriye kadar yapılması için çağırıda bulunulmuştur. Aynı bildirimde, bankaların koronavirüs krizinin etkileriyle başa çıkabilmesi ve kredi sağlamak amacıyla yeterli finansman kapasitesine sahip olabilmesi mezkur kararın temel nedeni olarak vurgulanmıştır.
Kaynak: https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/banques-bank-al-maghrib-communique-officiellement-sur-la-suspension-des-dividendes
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği