Fas: Bölge Yatırım Merkezlerine İlişkin Yıllık Bilanço Açıklandı

10 Mayıs 2021

Bölge Yatırım Merkezlerinde yapılan reformların bilançosu Fas Başbakanının başkanlık ettiği Bölge Yatırım Merkezleri Reformu Bakanlıklar Arası Yönetim Komisyonunun son toplantısında sunuldu. Komisyon tarafından Merkezlerin reformlardan sonraki ilk faaliyet yılı olan 2020 yılında 18.111 adet kurulmuş ya da kurulum aşamasında KOBİ’ye destek sağladığı açıklandı. Ayrıca, Merkezlerin 4.000'den fazla yatırımcıya proje etüdü ve tasarımı, yatırım dosyalarının oluşturulması ve sunulması aşamalarında destek sağladığı belirtildi.

2020 yılında, Yatırım Merkezlerine sunulan yatırım başvurularının %60’ı (1499 başvuru) onaylanmış olup 151 Milyar Dirhem değeri olan yatırımların 153.000 kişilik istihdam yaratması öngörülmektedir. Aynı dönemde Merkezlere sunulan yatırım dosyalarının sonuçlandırma süresinin 20 güne kısaltıldığı vurgulandı.

Kaynak: https://www.medias24.com/2021/04/30/un-an-apres-le-lancement-de-la-reforme-les-cri-dressent-leur-bilan/
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği