Fas: Değiştirilmiş Finans Kanunu Tasarısı Hükumet Konseyi Tarafından Onaylanmıştır

11 Temmuz 2020

Koronavirüs salgınından kaynaklı ekonomik etkilerin azaltılması adına hazırlanan Düzeltilmiş Finans Kanunu Tasarısı Fas Hükumet Konseyi tarafından onaylanmıştır. Söz konusu kanun tasarısına göre, Garanti Merkez Fonunun Bankalar tarafından KOBİ’lerin yeniden canlandırılmasına yönelik sağlanan kredilere kefalet verebilmesi için 5 milyar dirhem değerinde bütçenin tahsis edilmesi beklenmektedir. Ayrıca, kamu yatırımları bütçesi 86 milyar dirhem seviyesine yükseltilmiş olup kamu ihalelerinde yerli firmalara avantajlar sağlanması ve yerli ürün kullanılması için bir yasal çerçeve çizilmiştir.
Kaynak: https://www.challenge.ma/loi-de-finances-rectificative-voici-comment-le-gouvernement-compte-relancer-leconomie-148091/
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği