Fas Devleti “Küresel Ekonomik Açıklık Endeksi”nde 76. Sırada Konumlandı

24 Mayıs 2019

“Templeton World Charity Foundation” tarafından yayımlanan ve dünyanın 157 ülkesini kapsayan “Küresel Ekonomik Açıklık Endeksi”nin sıralamasında, Fas devleti 1 pozisyon ile ilerleyerek 76. sırada konumlandı. Sıralamaya göre, Fas Afrika düzeyinde 4. sırada yer almış olup Ortadoğu ve Kuzey Afrika düzeyinde 8. sırada yer almıştır. Sıralamada Fas ile alakalı ve baz olarak alınan kriterler bu şekilde adı geçen endekste açıklanmaktadır: pazara ve altyapılara erişim (62. sıra), iş ortamı (70. sıra), şirket koşulları (84. sıra), yönetmelik (93. sıra).
Kaynak :  https://www.hespress.com/economie/433163.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği