Fas Dış Ticaret Ofisine göre, 2020 yılı itibariyle Fas'ın enerji ithalatı faturası bir önceki yıla göre %34,7 oranında düşerek 49,83 Milyar Dirhem olarak gerçekleşmiştir. Mezkur Ofis tarafından yakıt ithalatının miktar olarak % 9,8 oranında, değer olarak 15,5 Milyar Dirhemlik düşüş göstermesinin bahsi geçen düşüşün temel sebebi olduğu belirtildi. Aynı bağlamda, uluslararası yakıt fiyatlarının düşmesi sebebiyle ülkenin yakıt ithalat fiyatının 5.626 dirhem/ton seviyesinden 3.742 dirhem/ton seviyesine düştüğü vurgulandı. Kaynak: https://www.btpnews.ma/la-facture-energetique-recule-de-347-a-fin-decembre-2020-office-des-changes/ Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği

05 Mart 2021

Fas Ekonomi, Finans ve İdare Reformlarına bağlı olan Araştırmalar ve Finansal Tahminler Müdürlüğüne göre, turizm sektörünün gelirleri 2019 yılında %7,8 lik artış göstermiş olup 2020 yılında %53,8 oranında düşüş göstermiştir. Söz konusu gelir kaybı 42,4 Milyar Dirhem olarak değerlendirilmiştir.

Turizm sektöründen kaynaklı gelirler 2020 yılı 3. çeyreğinde %80,1 oranında azaldıktan sonra sonraki çeyrekte sadece %46,1 oranında azalmıştır. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan önlemlerin yavaş yavaş gevşetilmesi ve turistlerin Eylül ayından itibaren Fas’a gelebilmesi azalış oranlarında yaşanan değişikliklerin en önemli nedeni olarak vurgulandı. Aynı bağlamda, 2020 yılı Kasım ayı itibariyle Fas’a gelen turist sayısında %78,9 luk düşüş gözlemlenmiştir.

Kaynak: https://www.lavieeco.com/actualite-maroc/maroc-baisse-de-538-des-recettes-touristiques-en-2020/

Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği