Fas: Ekonomik İzleme Komitesi Koronavirüs Salgınına Karşı İlave Tedbirler Almıştır

15 Mayıs 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle oluşturulan Ekonomik İzleme Komitesinin son toplantısı sonucunda, devlet ve bankacılık sektörünün Mart - Haziran 2020 döneminde konut ve tüketim kredilerinin geri ödenmesinin ertelenmesinden kaynaklı faizleri üstleneceği, bu tedbirin konut kredileri için 3.000 dirhem’e kadar aylık taksiti ve tüketim kredileri için 1.500 dirhem’e kadar aylık taksiti olan kişiler için geçerli olduğu, kefaleti Garanti Merkez Fonu (CCG) tarafından verilen ve KOBİ’ler yararına sağlanan “Damane Oxygène” kredisinin koşullarının gözden geçirileceği ve daha esnek hale getirileceği, etkilenen kamu kurum ve kuruluşlarının yeni finansman kaynaklarını bulabilmesi ve dolayısıyla faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesinin sağlanması amacıyla özel bir garanti fonunun oluşturulmasına karar verildiği açıklanmıştır.
Kaynak: https://www.mapnews.ma/fr/actualites/economie/covid-19-lessentiel-du-communiqu%C3%A9-publi%C3%A9-%C3%A0-lissue-de-la-7%C3%A8me-r%C3%A9union-du-cve
 
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği