Fas: Ekonomik İzleme Komitesinin Aldığı Son Önlemler Açıklandı

15 Mayıs 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle oluşturulan Ekonomik İzleme Komitesinin son toplantısında, Koronavirüs salgını sonrasında Fas’ın çeşitli ekonomik sektörlerine yönelik hareketlendirme stratejilerinin hazırlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, kefaleti Garanti Merkez Fonu (CCG) tarafından verilen ve kriz döneminde bankalar tarafından KOBİ’lere sağlanan krediler kapsamına gayrimenkul geliştiriciliği işletmeleri dahil edilmiştir. Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde işletmeler tarafından sunulacak iş kaybı tazminat başvularının incelenmesi için bir komitenin oluştuturlmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, koronavirüs salgınından dolayı aylık cirosu bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında % 50 oranında düşen ve en fazla 500 istihdam sağlayan işletmelerin çalışanları iş kaybı tazminatından otomatik olarak, % 20 ila % 50 oranında düşen ya da 500’den fazla istihdam sağlayan işletmelerin çalışanları ise oluşturulacak kometinin onayı şartıyla iş kaybı tazminatından faydalanabilecektir.
Kaynak: https://www.moroccoworldnews.com/2020/04/301170/morocco-to-develop-recovery-plans-tailored-to-each-economic-sector/
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği