Fas : Ekonomik İzleme Komitesinin KOBİ’ler Yararına Aldığı Yeni Tedbirler Açıklanmıştır

22 Mayıs 2020

Ekonomik İzleme Komitesinin son toplantısında, KOBİ’lerin toparlanmasına yönelik faiz oranı en fazla % 4 olacak kredilerin sağlanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, cirosu en fazla 10 milyon dirhem değerinde olan küçük işletmeler “Relance TPE” adı verilen krediden, 10 milyon dirhemden fazla cirosu olan işletmeler ise “Damane Relance” adı verilen krediden faydalanabilecektir. Söz konusu kredilerin % 80’i ila % 95’i için devlet tarafından kefalet verilecektir. Bu kapsamda sağlanacak kredilerin 5 yıl içinde geri ödenecek ve ödeme için 3 yıllık bir ek süre verilebilecektir.
Kaynak: https://www.hespress.com/economie/472208.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği